Werkfit traject

Wat is een werkfit traject?

In een plan van aanpak worden hier afspraken over gemaakt tussen jou en je persoonlijke re-integratieconsulent van Zorg om Werk. Misschien ben je nog niet helemaal klaar voor een betaalde baan. Werkfit maken is een re-integratietraject voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een Ziektewetuitkering van het UWV. In dit traject krijg je de kans om weer werkervaring op te doen binnen een organisatie. Binnen de dienst Werkfit maken ga je met jouw persoonlijke coach van MEERbaan aan de slag om jouw positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. Hoe het traject eruitziet hangt van jouw persoonlijke situatie af. Ons doel is jou weer werkfit te maken.

Wat is er nodig om jou klaar te stomen voor de arbeidsmarkt?