Het tweede Spoor 

In de wet (Wet Verbetering Poortwachter) is vastgelegd dat als een
medewerker ziek wordt, zowel werkgever als werknemer zich zo goed mogelijk in
moeten zetten voor terugkeer naar eigen of passend werk. In het eerste
ziektejaar wordt er vooral een re-integratie en herstel richting het eigen of
ander passend werk binnen het de eigen onderneming.

Dit wordt re-integratie eerste
spoor
 genoemd.

Na een jaar ziekte (of eerder
indien er aanleiding toe is) moeten werkgever en werknemer zich samen inspannen
om ook werk te zoeken buiten de eigen onderneming.

Dit wordt re-integratie tweede
spoor
 genoemd.

Wanneer wordt Spoor twee re-integratie
ingezet?

Spoor twee re-integratie wordt
ingezet als na het eerste ziektejaar uw medewerker naar verwachting niet volledig
naar eigen of vervangend werk kan terugkeren.

Aan een spoor twee re-integratie
gaat na een jaar ziekte meestal een Arbeidsdeskundig onderzoek vooraf. De
Arbeidsdeskundige onderzoekt eerst of voor uw medewerker geen werk binnen uw
onderneming aanwezig is. Is dat niet het geval en is uw medewerker wel in staat
tot ander werk, dan adviseert de Arbeidsdeskundige vaak om een spoor 2
re-integratietraject met uw medewerker uit te voeren. Dat betekent dat uw
medewerker ook actief moet gaan zoeken naar ander passend werk buiten uw
onderneming.

 

Voor een spoor re-integratie
traject wordt vaak MEERbaan ingeschakeld. Wij begeleiden uw medewerker actief
en methodisch bij het zoeken naar passend werk elders. De Wet Verbetering
Poortwachter en alle overige richtlijnen van het UWV zijn voor ons hierbij
leidend.