Spoor 2 reïntegratie

 
 
 

MEERbaan is gespecialiseerd in spoor 2 trajecten. Dat moet ook wel, want een spoor 2 traject is geen vrijblijvendheid. Niet voor de werkgever, maar ook niet voor uw medewerker!

Het UWV legt bij een eventuele WIA-beoordeling een loonsanctie van een jaar loondoorbetaling op indien het spoor 2 reïntegratietraject onvoldoende is uitgevoerd. U mag dan ook de arbeidsovereenkomst niet beëindigen na twee jaar ziekte en moet het loon doorbetalen.

Sinds 2012 voeren onze loopbaancoaches met veel succes spoor 2 reïntegratietrajecten uit. Zowel in profitbedrijven als bij de overheid en het onderwijs.

Een spoor 2 traject is maatwerk. Door de inzet van de juiste specialist en de relevante elementen, bouwen we het ideale traject op voor werkgever en medewerker.

Wat is Spoor 2 reïntegratie precies?

Een spoor 2 reïntegratie traject bij MEERbaan:

Focus op mogelijkheden


Bij MEERbaan denken wij in oplossingen. Gedurende de re-integratie spoor 2 onderzoeken kandidaten in welke functie kennis, competenties en vaardigheden tot zijn recht komen. Hiervoor zetten wij o.a.
beroepskeuzetesten, persoonlijkheidstesten en IQ-testen in.

Specialistische ondersteuning 


Om uw medewerker de beste begeleiding te bieden gedurende spoor 2 trajecten, voeren onze gespecialiseerde loopbaanprofessionals de trajecten uit. De loopbaancoaches die wij inzetten hebben een achtergrond in de HR, arbodienstverlening en re-integratiebranche. Zij hebben uitmuntende kennis van het Arbeidsrecht en de Wet Verbetering Poortwachter. Die combinatie van kennis, vaardigheden en werkervaring maakt onze loopbaancoaches de specialisten in spoor 2 reintegratietrajecten. Waar zinvol en mogelijk schakelen we specialisten in met specifieke kennis van de fysieke of psychische belemmering, of meerdere jaren ervaring in de branche.

Actieve aanpak 


In de beginfase van het traject wordt uw medewerker klaargestoomd om te gaan solliciteren. Uw medewerker bepaalt een juiste zoekrichting, stelt een treffend cv en LinkedIn profiel op. Ook is uw medewerker in staat om zijn persoonlijk toegevoegde waarde te verwerken in de sollicitatiebrieven. Door het inzetten van ons zakelijk netwerk creëren onze loopbaancoaches directe ingangen bij werkgevers. Voor netwerkgesprekken, verkennende stages en vacatures. Zo bouwen we voor u aan een goed doortimmerd Poortwachterproof dossier en begeleiden wij kandidaten succesvol naar duurzaam passend werk.

Deelname is niet vrijblijvend. Wij spreken uw medewerker erop aan indien deze onvoldoende inspanning laat zien.

Duurzaam passend werk gevonden


Wanneer uw medewerker een nieuw werk elders gevonden heeft, blijft de loopbaanprofessional beschikbaar als sparringpartner. Wij ondersteunen uw medewerker om het nieuwe werk een duurzaam succes te maken.

Transparantie voor u medewerker en voor u


Als opdrachtgever behoudt u altijd de regie over het traject. U ontvangt periodiek voortgangsrapportages. Zo ziet u wanneer de afspraken en acties hebben plaatsgevonden en welke notities onze loopbaancoach hierover.

Sluitend Poortwachterproof dossier


In het licht van de Wet Poortwachter is een sluitend dossier noodzakelijk. Als na 2 jaar ziekte de inspanningen niet voldoende beoordeeld worden door het UWV, kan de werkgever een loonsanctie krijgen. Door tijdig te starten en ons intensief op nieuw werk elders te richten, voorkomen wij een eventuele loonsanctie.

En voor het onverhoopte geval dat er toch door de inzet van onze loopbaancoaches een loonsanctie is ontstaan, hebben zij verplicht een dekkende beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.