Wat is een Spoor 2 traject?

In de wet (Wet Verbetering Poortwachter) is vastgelegd dat als een medewerker ziek wordt, zowel werkgever als werknemer zich zo goed mogelijk in moeten zetten voor terugkeer naar eigen of passend werk. In het eerste ziektejaar wordt er vooral een reïntegratie en herstel richting het eigen of ander passend werk binnen het de eigen onderneming.

Dit wordt reintegratie eerste spoor genoemd.

Na een jaar ziekte (of eerder indien er aanleiding toe is) moeten werkgever en werknemer zich samen inspannen om ook werk te zoeken buiten de eigen onderneming.

Dit wordt reïntegratie tweede spoor genoemd.

Wanneer wordt Spoor 2 reïntegratie ingezet?

Spoor 2 reïntegratie wordt ingezet als na het eerste ziektejaar uw medewerker naar verwachting niet volledig naar eigen of vervangend werk kan terugkeren.

Aan een spoor 2 reïntegratie gaat na een jaar ziekte meestal een Arbeidsdeskundig onderzoek vooraf. De Arbeidsdeskundige onderzoekt eerst of voor uw medewerker geen werk binnen uw onderneming aanwezig is. Is dat niet het geval en is uw medewerker wel in staat tot ander werk, dan adviseert de Arbeidsdeskundige vaak om een spoor 2 reïntegratietraject met uw medewerker uit te voeren. Dat betekent dat uw medewerker ook actief moet gaan zoeken naar ander passend werk buiten uw onderneming.

Voor een spoor reintegratie traject wordt vaak MEERbaan ingeschakeld. Wij begeleiden uw medewerker actief en methodisch bij het zoeken naar passend werk elders. De Wet Verbetering Poortwachter en alle overige richtlijnen van het UWV zijn voor ons hierbij leidend.