MEERbaan

mens en werk

Outplacement

De meeste mensen overkomt het wel een keer in hun loopbaan: Door de omstandigheden word je gedwongen om uit te kijken naar een nieuwe werkkring. Bijvoorbeeld door een wijziging in de organisatiestructuur, verschil van inzicht in de koers van de onderneming, een fusie of gewoon doordat een organisatie moet afslanken. Wat nu? 

Tweede Spoor Reïntegratie

MEERbaan is gespecialiseerd in spoor twee trajecten. Dat moet ook wel, want een tweede spoor traject is geen vrijblijvendheid. Niet voor de werkgever, maar ook niet voor uw medewerker! Het UWV legt bij een eventuele WIA-beoordeling een loonsanctie van een jaar loondoorbetaling op indien het tweede spoor reintegratietraject onvoldoende is uitgevoerd.

UWV

Iedereen mag meedoen in de maatschappij! DAAR geloven wij bij MEERbaan in! Maar wat nu als het voor jou niet zo makkelijk is om mee te doen of om die mooie baan te vinden? Dan luisteren we goed naar je en besteden veel aandacht aan jouw persoonlijke situatie. Samen met je persoonlijke loopbaancoach bedenken jullie dan wat jij precies nodig hebt en helpen wij jou!


Over Meerbaan

MEERbaan is uw mobiliteitsbureau in Gelderland, Utrecht en de Randstad.

MEERbaan is het deskundige bureau voor alle mobiliteit op de arbeidsmarkt. Wij begeleiden uw medewerker actief en methodisch naar passend werk elders. Met veel succes voeren wij al jaren outplacementtrajecten, assessments en tweede spoor reïntegratietrajecten  uit.

Voor meer informatie kunt u ook direct contact opnemen via administratie@meerbaan.nl of bellen naar 0318 – 25 00 52