Reintegratie & Outplacement

Outplacement


De meeste mensen overkomt het wel een keer in hun loopbaan: Door de omstandigheden word je gedwongen om uit te kijken naar een nieuwe werkkring. Bijvoorbeeld door een wijziging in de organisatiestructuur, verschil van inzicht in de koers van de onderneming, een fusie of gewoon doordat een organisatie moet afslanken. Wat nu? 

Lees meer

Spoor 2 Reïntegratie


MEERbaan is gespecialiseerd in spoor 2 trajecten. Dat moet ook wel, want een spoor 2 traject is geen vrijblijvendheid. Niet voor de werkgever, maar ook niet voor uw medewerker! Het UWV legt bij een eventuele WIA-beoordeling een loonsanctie van een jaar loondoorbetaling op indien het spoor 2 reintegratietraject onvoldoende is uitgevoerd.

Lees meer

Contact


We zijn gevestigd in Ede en werken in de omgeving Gelderland, Utrecht en de Randstad. Wilt u graag een afspraak maken of meer informatie hebben dan verwijzen we u graag door naar onze contact pagina

Contact

MEERbaan

MEERbaan is uw mobiliteitsbureau in Gelderland, Utrecht en de Randstad.

MEERbaan is het deskundige bureau voor alle mobiliteit op de arbeidsmarkt. Wij begeleiden uw medewerker actief en methodisch  naar passend werk elders.  Met veel succes voeren wij al jaren outplacementtrajecten  assessments en spoor 2 reïntegratietrajecten  uit.

Voor meer informatie kunt u ook direct contact opnemen via info@meerbaan.nl of bellen naar 0318 – 25 00 52.